YWAM Windhoek

BASISLEIDERS

Sinds augustus 2017 zijn wij, Gabriël en Nicol, samen de basisleiders van YWAM Windhoek. YWAM Windhoek bestaat al meer dan 40 jaar. Wij hebben de eervolle taak gekregen om deze organisatie nieuw leven in te blazen, na een stille periode waarin er niet zoveel gebeurde.

YWAM staat voor Youth With A Mission. Oftwel Jeugd Met Een Opdracht. Meer weten? Bezoek dan onze website: http://www.ywamwindhoek.org

Als basisleiders zijn we eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen YWAM Windhoek gebeurt. We worden hierin ondersteund door een bestuur. De basis van YWAM Windhoek is in Brakwater, ongeveer 20 kilometer buiten Windhoek, midden in de natuur. Op dit moment zijn onze hoofdactiviteiten het organiseren van Discipleship Training Schools (DTS; een training van 6 maanden waarvan 3 maanden een outreach), wekelijkse outreaches naar verschillende achterstandswijken en het letterlijk opbouwen en restaureren van de basis met al haar oude gebouwen.

Een even belangrijke activiteit is het ontwikkelen en stabiliseren van een jong, maar stevig YWAM team op onze basis. Dat betekent veel leiderschapstraining en discipelschap. Als ons team goed staat, kunnen we uitbreiden. Uitbreiden betekent dat we naast de DTS meerdere trainingen kunnen gaan aanbieden. Bijvoorbeeld de Foundations for Counseling Ministery (FCM) of de Addictive Behavior Counseling School (ABCS).

Door middel van de DTS en andere trainingen rusten we deelnemers toe met kennis en vaardigheden. Deze kunnen zij gebruiken om daar waar de nood hoog is, Gods liefde uit te leven en op maat hulp te bieden. Een belangrijke taak. We verlangen er dan ook naar YWAM Windhoek te zien opbloeien!

YWAM is een internationale zendingsorganisatie die zich o.a. focust op het trainen van mensen. YWAM gaat uit van de slogan “God kennen en Hem bekend maken”. Het kloppend hart van elke YWAM basis is de Discipleship Training School (DTS).